Правилник за вътрешен ред в Кеа Спорт

   
 • Общи положения

  Работното време на фитнес центъра e от 7.30 до 21.00 часа за периода от понеделник до петък и от 9.30 до 19.00 часа за събота и неделя. Всяка услуга се заплаща предварително на рецепцията, а притежателите на карти – предварително се регистрират на рецепцията. Платена сума за предоставяне на каквато и да е услуга от фитнес център „КЕА СПОРТ” не се връща.

  Задължително е използването на специално донесени за тренировките чисти спортни обувки! В противен случай клиентът няма да бъде допускан в Центъра.

  Инструкторите са упълномощени да прекратят тренировката на всеки спортуващ, ако е влязъл на тренировка в залите с мръсни, кални, непочистени спортни обувки или ако с действията си би могъл да повреди имуществото на центъра.

  Достъпът на неспортуващи лица не се разрешава.

  Деца под 12 годишна възраст не се допускат на тренировки.

  Пушенето във всички помещения на центъра е строго забранено. Консумацията на храни и напитки (с изключение на предлаганите на рецепцията бутилирани енергийни напитки и вода) не е разрешена във всички помещения на центъра.

  Клиент, който не спазва Правилника на вътрешния ред, хигиенните изисквания, не опазва имуществото във фитнес центъра или нарушава тренировъчния процес на останалите клиенти, ще бъде помолен да напусне центъра.

  Еднолично боравене с техниката в залите не е позволено с изключение работата на съответните фитнес уреди.

  В сауната е забранено използването на масла, мед и други препарати за мазане. Посетителите, които ще ползват сауната е желателно предварително да вземат душ.

  Шкафчетата са на разположение на спортуващите само за времетраенето на тяхното посещение. Центърът не носи отговорност при загуба или повреда на лични вещи, оставени в шкафчетата. За шкафче, което по време на ползване бъде повредено или оставено в неприемлив вид, ще се потърси отговорност, като щетите за това са за сметка на последния, който го е използвал. Изоставена собственост се пази в продължение на 20 дни.

 •  
 • Фитнес

  Клиентите на центъра трябва да бъдат в спортно облекло и удобни, добре изчистени , спортни обувки. Инструкторът в залата е длъжен да даде на начинаещите първоначални указания за ползване на уредите. За информация и получаване на индивидуалните фитнес програми членовете и посетителите на Центъра се обръщат към рецепцията. Отделни съоръжения не могат да бъдат резервирани. Позволени са само тренировки с тежести и упражнения с машини. В случай на затруднения или неясноти при работа на уредите членовене и посетителите на Центъра да се обръщат за съдействие към инструкторите или сътрудник на Центъра.

  Всеки клиент има право на ползване на една кърпа, която задължително се поставя при работа върху уредите в седнало или легнало положение.

  Еднолично боравене с техниката в залите не е позволено с изключение работата на съответните фитнес уреди.

  Достъпът на неспортуващи лица не се разрешава. Деца до 12 годишна възраст не се допускат на тренировки. Членовете и посетителите на Центъра следва да се придържат към инструкциите на фитнес инструктора.

 •  
 • Резервации

  Резервации се правят само за сауна и масаж. Резервациите се приемат по телефона, мобилен телефон или лично на рецепцията. Центърът гарантира единствено платени и направени чрез рецепцията резервации. В противен случай центърът запазва правото си да продаде резервирания час.

  Анулиране на резервация може да се прави минимум 2 часа предварително. В противен случай фитнес центъра запазва правото си да предяви искане за заплащане на направената резервация. Членовете и посетителите , започнали часа си със закъснение, следва да освободят сауната навреме за следващия час. Ръководството може да анулира или да отказва резервации в случаи на ремонтни работи или поради организиране на събития. В тези случаи посетителите следва да бъдат предварително уведомявани.

 •  
 • Съблекални

  Гардеробите са на разположение на спортуващите само за времетраенето на тяхното посещение. Центърът не носи отговорност при загуба или повреда на лични вещи, оставени в шкафчетата. За гардероб, който по време на ползване бъде повреден или е оставен в неприемлив вид, ще се потърси отговорност, като щетите за това са за сметка на последния, който го е използвал. Изоставена собственост се пази в продължение на 20 дни.

  Във фитнес центъра се отдават шкафчета за личен багаж под наем за период от един месец.

 •  
 • Сауна

  Ползването на сауната става със заявка. В сауната деца над 14 години се допускат само с придружител. Членовете и посетителите на Центъра трябва да бъдат с бански костюм. В сауната се сяда само върху хавлиена кърпа. В сауната е забранено използването на масла, мед и други препарати за мазане. Посетителите, които ще ползват сауната е желателно предварително да вземат душ.

 •  
 • Солариум

  Членовете и посетителите на центъра получават информация за използването на солариума от рецепцията. След използване на солариума очилата се връщат на рецепцията. За невърнати очила се заплаща глоба в размер на 30 лв.

 •  
 • Масажи

  Предварителни резервации се правят на рецепцията. Масаж, започнал със закъснение по независещи от центъра причини, следва да приключи в рамките на предвиденото за съответния масаж време и график. Задължително е ползването на чехли или джапанки в помещението.